รายละเอียดการเรียน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักวิเทศสัมพันธ์และภาษา รศ.ดร. ปรเมสฐ์  บุญศรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1740, 1115 , 084-665-0771